khmelnytskyi

khmelnytskyi

khmelnytskyi

client
industry
services

2018–2019

year

city management

editorial design
art direction
illustration

хмельницький. місто з найбільш відомим брендом в україні—місто-базар. там купують, там продають. якщо більшість людей сприймають це іронічно, то місцева влада вирішила прийняти це за сильну сторону.

поки в багатьох містах намагаються працювати над туризмом, в хмельницькому розвивають шопінг-туризм. десь заманюють великі бренди одягу, в хмельницькому його шиють. всі дороги ведуть в рим? в хмельницькому думають інакше.

ми допомогли відобразити позитивні сторони міста у вигляді простого і привабливого інвестиційного профілю з виділеними ключовими показниками. за допомогою нього можна познайомитись з містом за 5 хвилин. картинки теж є!

інвестпрофіль доповнюється фотокнигою, де відображено життя міста у світлинах. на розгортці переважно 1-2 фото для максимальної насолоди переглядом.

khmelnytskyi. a city with the most famous city brand in ukraine—bazaar. it’s the place to buy and sell. if some people take it sarcastically, the local government decided to turn it into a powerful strength.

while many cities work on tourism, khmelnytskyi implements shopping tourism. someone tries to attract big fashion brands, when khmelnytskyi actually sews the clothes. every road leads to rome? people in khmelnytskyi think different.

we helped to showcase positive features of the city in form of a cohesive and attractive investment profile. you can simply get acquainted with the city in 5 minutes!

The profile is supplemented by a photo book, where you can discover some busy city life. usually there are up to 2 photos per spread just for the maximum fun looking through.

P

R

I

S

M

A

P

P

P

P

R

R

R

R

I

I

I

I

S

S

S

S

M

M

M

M

A

A

A

A